عصب کشی و پر کردن

 

هنگام انجام درمان عصب کشی دندان پوسیده، متخصص عصب کشی درون دندان حفره ای را ایجاد می‌کند تا به کانال ریشه‌های دندان دسترسی پیدا کند. بعد از آن محفظه کانال دندان خالی می‌شود. سپس کانال های خالی با مواد مخصوص پر می‌شوند. پرکردن دندان مانع نفوذ باکتری به دندان شده و از ایجاد عفونت مجدد در دندان جلوگیری می‌کند.

چرا باید بعد از ترمیم ریشه دندان پر شود؟

همانطور که گفته شد متخصص عصب کشی برای دسترسی به کانال و قسمت های آسیب دیده دندان و خارج کردن قسمت های عفونی باید حفره ای در دندان ایجاد کند. اینکار قسمتی از مینای دندان را از بین می‌برد. بنابراین برای ترمیم دندان بعد از عصب کشی باید حفره ایجاد شده با مواد مخصوص و همچنین با دقت بیشتری پر شود. در برخی شرایط ممکن است سطح پوسیدگی دندان وسیع باشد و متخصص عصب کشی قسمت های بیشتری از سطح آلوده دندان را بردارد. بنابراین دندان ضعیف شده و پر نکردن آن باعث از دست رفتن دندان می‌شود. اما در این میان سوالی که ممکن است برای اکثر افراد پیش بیاید این است که عصب کشی و پر کردن دندان را میتوان همزمان انجام داد؟

عصب کشی و پر کردن هم زمان دندان

آیا عصب کشی و پرکردن دندان در یک جلسه انجام می‌شود؟

عصب کشی و پرکردن همزمان دندان بستگی به مقدار آسیب دندان و شرایط بیمار دارد. در برخی شرایط درمان عصب کشی و پر کردن دندان بصورت همزمان مشکلی ایجاد نمی‌کند. این در حالی است مقدار آسیب دندان کم باشد و عفونت به لایه های زیرین دندان و کانال های ریشه دندان راه نیافته باشد. تا هر دو درمان در یک جلسه انجام شود.

اما در شرایطی ممکن است عصب کشی و پر کردن هم زمان دندان مشکل ساز شود و دچار عوارض عصب کشی دندان شوید. زیرا مقدار آسیب دیدگی دندان زیاد است و کانال های ریشه دندان باید به دقت درمان شوند. به علت عفونت بالای دندان ممکن است درمان عصب کشی به تنهایی نیاز به چند جلسه باشد. چرا که متخصص عصب کشی باید مطمئن شود که تمامی قسمت های عفونی دندان را خارج کرده است. در این موقعیت متخصص عصب کشی از مواد پر کننده‌های موقت دندان استفاده می‌کند تا التهاب به وجود آمده از بین برود تا بعد از آن پر کردن دندان را انجام دهد. در این زمان بیمار باید مراقبت هایی انجام دهد تا از نفوذ مجدد آلودگی و دندان درد جلوگیری شود و روند درمان طولانی تر نشود.

فاصله بین عصب کشی و پر کردن دندان

در شرایطی ممکن است درمان ریشه دندان شما را متخصص عصب کشی انجام دهد. در این صورت درمان ریشه دندان بصورت جداگانه توسط متخصص درمان ریشه و برای پرکردن به دندانپزشک عمومی مراجعه کنید. متخصص درمان ریشه دندان فقط درمان مربوط به کانال ریشه دندان را انجام میدهد و فقط بافت عفونی دندان را تخلیه می‌کند. اما پر کردن دندان بر عهده او نیست و دندانپزشکی دیگری این کار را انجام می‌دهد.

عصب کشی و پر کردن همزمان دندان فرآیندی است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. درمان ریشه دندان توسط متخصص عصب کشی امری پیچیده و زمان بر است. چراکه خارج کردن بافت عفونی دندان و به دنبال آن کاهش التهاب دندان در درجه اول از اهمیت ویژه ای در درمان عصب کشی دندان برخوردار است. فرآیند پر کردن دندان بر عهده متخصص درمان ریشه نیست. بنابراین در روند درمان عصب کشی تمامی سوالات خود را درباره فاصله بین عصب کشی و روکش دندان و اینکه چند روز بعد از عصب کشی دندان را پر کنیم از دندانپزشک خود بپرسید.

 

تهیه و گرداوری توسط اپال دنتیست