ایمپلنت های دندانی

دندان مصنوعی چیست؟

راه حل دائمی برای از دست دادن دندان

ایمپلنت های دندانی یک روش معمول برای جایگزینی دائمی دندان ها بدون تأثیر دندان های همسایه است. 

با کمک ایمپلنت های دندانی، ما می توانیم بدون هیچ زحمتی کامل را درمان کنیم و بنابراین قویا توانایی های جویدن و صحبت کردن را بهبود می بخشیم و همچنین یک لبخند زیبایی را به ارمغان می آوریم. ایمپلنت ها همچنین می توانند به عنوان حامل پل دندان مصنوعی یا دندان مصنوعی عمل کنند.

  • راه حل دائمی
  • بهبود جویدن و صحبت کردن
  • عملکرد طبیعی و نگاه
  • ظاهر بهبود یافته صورت
  • پیشگیری از از دست دادن استخوان
  • هیچ مراقبت خاصی لازم نیست
  • بسیار محکم و مطمئن است
  • بدون محدودیت در رژیم غذایی
  • می توان تغییر یا به روز کرد